Genoegdoening & redelijkheid. Over de grenzen van slachtofferemancipatie, Den Haag: Boom Criminologie 2019: 1-164. 
 

Slachtoffers hebben de laatste decennia steeds meer aandacht verkregen, hun belangen zijn ruimschoots voor het voetlicht gebracht en hun rechtspositie is verbeterd. Die ontwikkelingen hebben echter ook een aantal keerzijden met zich meegebracht.

De vraag is of de aandacht voor slachtoffers in een aantal opzichten is doorgeschoten. Zo roepen taferelen van wild justice in de context van het spreekrecht de vraag op of het wel zinvol is dat slachtoffers en nabestaanden vrijuit hun woede en ongenoegen verwoorden. In welke opzichten schuurt dat met het publieke rechtsgoed? Hoe maak je slachtoffers en nabestaanden duidelijk dat hun belangen – hoe pijnlijk hun situatie ook is – ondergeschikt zijn aan het publieke belang van waarheidsvinding? Hoe voorkom je dat valse verwachtingen worden gewekt? In dit boek belichten acht auteurs deze vragen en verwante kwesties vanuit uiteenlopende invalshoeken.

Complete tekst

 

Met gezag! Agressie tegen werknemers met een publieke taak: inzicht en uitzicht, Den Haag: Boom / Lemma, 2013, 1-95.

Complete tekst

Gezag ontstaat niet door strenger te straffen, NRC 4 januari 2014

Participatie en vertegenwoordiging. Burgers als trustees, Amsterdam: Pallas, 2012, pp. 1-134 – (met M. Becker en T. Eikenaar).

Complete tekst

Wat een hufter! Ergernis, lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing, Amsterdam: Boom, 2010, pp. 1-188

meer info

De sociale cohesie voorbij. Actieve burgers in achterstandswijken, (met N. Toenders), Amsterdam: Pallas, 2010, pp. 1-272.

Complete tekst

Mondig tegen elke prijs. Het vrije woord als fetisj. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2008, pp. 1-61.

Meer info

Rituelen van beraadslaging. Reflecties over burgerbestuur en burgerberaad. Amsterdam University Press, 2006, pp. 1-174.

Complete tekst

Beledigd in Amsterdam. Verbaal geweld tussen politie en publiek. Kluwer: Deventer 2005, pp. 1-159.

Complete tekst