Genoegdoening & redelijkheid. Over de grenzen van slachtofferemancipatie, Den Haag: Boom Criminologie 2019: 1-164. 
 

Slachtoffers hebben de laatste decennia steeds meer aandacht verkregen, hun belangen zijn ruimschoots voor het voetlicht gebracht en hun rechtspositie is verbeterd. Die ontwikkelingen hebben echter ook een aantal keerzijden met zich meegebracht.

De vraag is of de aandacht voor slachtoffers in een aantal opzichten is doorgeschoten. Zo roepen taferelen van wild justice in de context van het spreekrecht de vraag op of het wel zinvol is dat slachtoffers en nabestaanden vrijuit hun woede en ongenoegen verwoorden. In welke opzichten schuurt dat met het publieke rechtsgoed? Hoe maak je slachtoffers en nabestaanden duidelijk dat hun belangen – hoe pijnlijk hun situatie ook is – ondergeschikt zijn aan het publieke belang van waarheidsvinding? Hoe voorkom je dat valse verwachtingen worden gewekt? In dit boek belichten acht auteurs deze vragen en verwante kwesties vanuit uiteenlopende invalshoeken.

[ddownload id=”992″ text=”Complete tekst” target=”_blank”]

 

Met gezag! Agressie tegen werknemers met een publieke taak: inzicht en uitzicht, Den Haag: Boom / Lemma, 2013, 1-95.

[ddownload id=”390″ text=”Complete tekst” target=”_blank”]

[ddownload id=”400″ text=”Gezag ontstaat niet door strenger te straffen, NRC 4 januari 2014″ target=”_blank”]

Participatie en vertegenwoordiging. Burgers als trustees, Amsterdam: Pallas, 2012, pp. 1-134 – (met M. Becker en T. Eikenaar).

[ddownload id=”382″ text=”Complete tekst” target=”_blank”]

Wat een hufter! Ergernis, lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing, Amsterdam: Boom, 2010, pp. 1-188

meer info

De sociale cohesie voorbij. Actieve burgers in achterstandswijken, (met N. Toenders), Amsterdam: Pallas, 2010, pp. 1-272.

[ddownload id=”366″ text=”Complete tekst” target=”_blank”]

Mondig tegen elke prijs. Het vrije woord als fetisj. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2008, pp. 1-61.

Meer info

Rituelen van beraadslaging. Reflecties over burgerbestuur en burgerberaad. Amsterdam University Press, 2006, pp. 1-174.

[ddownload id=”343″ text=”Complete tekst” target=”_blank”]

Beledigd in Amsterdam. Verbaal geweld tussen politie en publiek. Kluwer: Deventer 2005, pp. 1-159.

[ddownload id=”342″ text=”Complete tekst” target=”_blank”]